17.06.2024 Wetter Ostsee

Правила прийому дітей до ЗДО

 Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснює керівник ЗДО протягом календарного року ( в ясельні групи- протягом літа) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан  здоров'я дитини, довідки від сімейного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Групи в дошкільному закладі комплектуються за віковими ознаками. За дитиною збереігається місце в  закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, а також у літній оздоровчий період.

 

 Відрахування дитини із закладу дошкільної освіти здійснюється:

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість подальшого перебування дитини в ЗДО;

- у разі несплати без поважних причин батьками, або особами, які їх замінюють, плати за харчування протягом двох місяців.

 

Для зарахування дитини до закладу дошкільної освіти "Ромашка" села Моквин необхідні наступні документи:

-заява батьків,  або осіб , що їх замінюють щодо влаштування дитини до ЗДО;

-медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів форми№ 26;

- при наявності пільг- документи , що їх підтверджують .

 Батькам необхідно мати паспорт і свідоцтво про народження дитини.

 

 

Також батьки можуть самостійно зареєструвати дитину до ЗДО. Для цього необхідно перейти до категорії "Електроннна реєстрація дітей в ЗДО" .

 

 

Авторизація

Авторські права 2014 року @ ДНЗ "Ромашка" с.Моквин, Рівненська область.